HUNGARIAN 2010. June 06. Sunday / Vasárnap 12:30 ENGLISH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW YORK-I MAGYAROK MEGEMLÉKEZÉSE A TRIANONI DIKTÁTUM 90-IK ÉVFORDULÓJÁN AZ ENSZ PALOTA ELŐTT, MANHATTANBEN./2010. június 6./

NYITÓ OLDAL HELYSZÍN SZERVEZŐK MŰSOR CSATLAKOZÓ SZERVEZETEK KAPCSOLAT
A MŰSOR VIDEÓI BESZÉDEK TRIANONRÓL SAJTÓ FOTÓK 85-ik ÉVFORDULÓ
-Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum alapitója, szóvivője  

 

 

· Gergely István Tiszti: Trianonról - Ünnepi Köszöntő (Hóka Ernő)

 

TELJES MÉRETŰ VIDEÓ / .pdf

Trianon lelki-szellemi megközelítése

Garbin, egy angol publicista 1925-ben írta: „valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors.”

Az angol felsőház egyik tagja lord Sydenham 1927-ben a következőket írta: „ A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú, büszke népet, amely most a Kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva.

Hogy ez az ékbekiáltó bűn megtörténhetett, ennek okát a próféta, így fogalmazta meg: „Kiszolgáltattál bűneink hatalmának IZ 64,6”, mert ugyanis a közreadott császári, pápai iratok szerint Magyarország: „ A Messiásnak szentelt világ védőbástyája.” A valódi történelmi, trianoni probléma is az volt, hogy a küzdelem két pogány közt egy hazáért folyt. Alapmagatartás: távol tartani mind a kettőt, mert: a német, török egyre megy. De a harmadik a pogány, az bennünk él. Ezt kellett volna legyőzni, mert ez hozta a veszedelmet.

Ahol a két világ ütközött, ott a vesztes csaták valódi neve becsvágy, kapzsiság, árulás, széthúzás, irigység, fényűzés. A mély sebeket nem a tatár, nem a német, nem a török stb., hanem mindig önfia vágta. Egységes magyar határozott magatartás egyformán távol tudta volna tartani mindkét erőt. A magyar nép több ezer éves feladata, hogy az ellentétek élét vegye. Az értékeket közvetítse, szűrje, vámolja, gyarapítsa, egyensúlyozza. Ehhez elég ereje és megfelelő élettere volt. (gépi világ hasonlatával: lengéscsillapító, értékátvitel).

Ezer esztendővel ezelőtt ezen az önálló úton indult el, de aztán jött Corvin János és Dózsa György leverése, aztán a püspökök katonai vállalkozása pl. Mohácsnál, amiről egy korabeli írás így vélekedik: „Lajos, a magyarok királya, Tomori és más hozzá hasonló püspökök tanácsára Mohács gyalázatos mezején vesztünkre szerencsétlen hadakra bízta a legfőbb ügyet. (Pedig ebben az időben hajszálon múlt, hogy nem Mátyás a császár és Bakócz Tamás a pápa).

Erdély nagy romlásának oka szintén a megromlott szívben van: II. Rákóczi György téli hadjárata a keresztény, baráti lengyel nép ellen, mellyel emberileg lezárult egy nagy korszak, Erdély korszaka, történelme.

A katasztrófa esélye óráról órára gyorsult, már nem is a rejtett román akadályrendszerek és találékony adminisztratív elnyomás okozza az igazi bajt, a nagy romlásnak az igazi oka ma is a lélekben, a hitetlenségben van. A szentírás és a krisztusi gondolkodás ezt a legérthetőbben tárja fel és átvilágítja helyzetünket:

„Megmérettettél,

híjával találtattál

darabokra szaggattattál”. Bánffy Miklós

És itt, ebben a mélységben felharsan az ige: Szállj magadba! (Jel 2,5.)

Szállj magadba és támadj fel magyar, aki még képes vagy füledet megnyitni, akiktől maga Jézus kérdi: „ Hiszitek-e, hogy tehetek veletek valamit?”Mt. 9,28. Ez ugyanis krízis állapot, de egyben egy átfogó megújulásnak a lehetőségét is hordozza. Ezért a megújulásért, feltámadásért imádkozzunk a valamikori magyar püspöki kar imájával, amely először a trianoni döntés után szállhat az Istenhez.

 

„Mindenható örök Isten!

Mindenkitől elhagyatva,

senkitől meg nem hallgatva,

Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el

és mindenkit meghallgatsz,

hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket,

és segíts meg minket, szegény magyarokat!

 

Ellenségeink lettek úrrá felettünk,

országunkat feldarabolták,

alkotmányunkat szétrombolták,

királyunkat számkivetésbe hurcolták,

minket porig aláztak,

minden szabadságunktól megfosztottak,

és ami romlásunkra van,

azt parancsolják nekünk.

 

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk!

Hallgasd meg esedezésünket,

könyörülj rajtunk a te nagy

irgalmasságod szerint!

 

Ha a sok csapás a te büntetésed,

amelyeket bűneinkkel vontunk magunkra,

bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak!

 

Ha széthúzásunk oka

nemzeti szerencsétlenségünknek,

vezérelj minket egyetértésre!

Ha hűségünket akartad próbára tenni,

tekintsd gyöngeségünket

és rövidítsd meg látogatásod idejét!

 

Add a hatalmat azok kezébe,

akik azt Tőled veszik

és a haza javára használják!

Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges

és minden áldozatra kész fiakat!

Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

 

Nagyasszonyunk és Anyánk!

Kelj védelmünkre,

vedd oltalmadba örökséged,

pártfogolj minket Szent Fiadnál,

hogy az ő kegyelméből

Szent István országa újra életre támadjon!

Ámen.

 

Csíksomlyó, 2010. Trianon gyászos emlékére !

 

TRIANON 90 NEW YORK www.Trianon.us

 

© Vilagmagyarsag.com 2010 Minden jog fenntartva./All rights reserved. Web design and graphics by SzilagyiAkos.com e-mail: 90@Trianon.us